सोलापूरचे सांस्कृतिक वैभव

श्री हिराचंद नेमचंद वाचनालय

Main Building of Library
प्रा.श्रीराम पुजारी कलासंकुल

पहिला मजला :-


First Floor

या मजल्यावर तीन मोठी दालने आहेत.

१) आभ्यासिका :-

● गरीब विद्यार्थी - ज्यांना अभ्यासाला जागा नाही अशांसाठी २५८० चौ.फुटांची
● सुसज्ज अशी अभ्यासिका आहे -स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके येथे बसून विनाशुल्क अभ्यासता येतात.
● वेळ : सुटीचे दिवस वगळून
● सकाळी : ८ ते १२ ● संध्या : ५ ते ९

२)रामय्या रापेली ( बाल विभाग ):-

● ( ४४फुट / २५फुट ) चौ.फुटाचा हा विभाग आकर्षक चित्रे लहान मुलांना सहज लिहिता- वाचता येईल अशी रंगीत टेबले यांनी नटलेला आहे.
● वेळ : सुटीचे दिवस वगळून
● सकाळी : ८ ते १२
● संध्या : ५ ते ९

३) श्रीराम पुजारी संगीत संग्रहालय-

● १९ मार्च २००६ रोजी गायक पं.प्रभुदेव सरदार यांच्या हस्ते उदघाटन झाले.