सोलापूरचे सांस्कृतिक वैभव

श्री हिराचंद नेमचंद वाचनालय

Main Building of Library
श्री हिराचंद नेमचंद वाचनालयाची वैशिष्ट्ये


     वाचनालयात प्रथम आल्यावर वाचकांना आपली नोंदणी करावी लागते.त्यांना नाव व पत्ता लिहावा लागतो. त्याला सभासद होण्यासाठी पुस्तक , मासिक, बालविभाग याच्यासाठी वेगवेगळी वर्गणी आहे.
तळमजला   -  इंग्रजी , हिन्दी ग्रंथसंग्रह कॉ.मीनाक्षी साने यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ भेट मिळालेले अनमोल स्त्री वाड:मय

पहिला मजला   -   कवी कुंजविहारी दालन -
येथे पुस्तकांची देवघेव चालते
वेळ स. ८.३० ते ११ व संध्या ५ ते ८
साप्ताहिक सुट्टी - बुधवार
सर्व ग्रंथांचे संगणकीकरण झालेले आहे.

दुसरा मजला   :  महाकवी द.रा.बेंद्रे दालन
संशोधन कक्ष : वेळ सकाळी ८.३० ते १२ संध्या ५ ते ८ ( वाचनालयाच्या सुट्या वगळून )
येथे विशेष अभ्यासासाठी संदर्भ ग्रंथ व नियतकालिके उपलब्ध आहेत. घरी न नेता येथेच बसून अभ्यासावी म्हणून संगणकासह सुसज्ज ,
वर्गणीची माहितीडिपॉझीट प्रवेश फी वर्गणी
पुस्तकासाठी ३००/-७०/-९०/- तीन महिन्याची वर्गणी सुरुवातीला
मासिक नवा ५०/--२५/-
मासिक जुना २०/-- २०/-
बाल विभाग २०/--०५/-